Үйлдвэрийн аялал

Хоршооны түнш

1
2
4
3
5

Үйлдвэрийн нөхцөл

9
10
6
8
11
13
14
15